Šta je prijenos broja?
Usluga prijenos broja omogućava da besplatno promijenite mrežu mobilnog operatera, a postojeći broj i numeracija ostaju u potpunosti isti!

Ukoliko želiš prenijeti svoj broj iz druge mreže u haloo mrežu, sve informacije možeš dobiti:
Kako mogu prenijeti broj u haloo?
Šta mi je potrebno za prijenos broja u haloo?
Ukoliko je tvoj broj na dopuni potrebni su:
  • - Osnovni lični podaci,
  • - PUK kod broja koji se prenosi,
  • - Serijski broj SIM kartice koju koristiš.

Ukoliko je tvoj broj na pretplati potrebni su:
  • - Osnovni lični podaci,
  • - Potvrda o izmirenim dugovanjima koju izdaje operater davatelj broja.
Zašto su potrebni navedeni podaci?
Navedeni podaci su potrebni zbog zaštite od zloupotrebe mogućnosti prijenosa broja, a definisani su „Pravilom 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva“ Regulatorne agencije za komunikacije i ne zavise od haloo mreže.

Veoma je bitno naglasiti da će se navedeni podaci koristiti isključivo za proceduru prijenosa broja i biće maksimalno zaštićeni prema Zakonu o zaštiti podataka.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, lični podaci naših korisnika su zaštićeni i neće se koristiti u promotivne, marketinške ili bilo kakve druge svrhe (objavljivanje u javno dostupnim imenicima), niti ustupati trećim licima, već isključivo u svrhu prijenosa broja.
Koliko traje procedura?
Procedura prijenosa broja traje minimalno 3 radna dana od dana prijema potpisane dokumentacije za prijenos broja, isključujući vikend i neradne dane.

Za to vrijeme normalno koristiš tvoj broj kod svog matičnog operatera, a o tačnom datumu i vremenu prijenosa broja ćeš biti informisani putem e-maila.
Koliko često mogu mijenjati operatere?
Prema Članu 21. „Pravila 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva“, Korisnik koji je izvršio prijenos broja ne može ponovo tražiti prijenos broja u periodu kraćem od 90 dana od dana posljednjeg prijenos broja.

Nisi pronašao odgovor?