Prenesi broj u haloo

Procedura prijenosa broja u haloo je jednostavna i za podnošenje zahtjeva potrebno je svega nekoliko minuta.

Saznaj više
Duplo više MIN/SMS i GB

Od 27.05.2024. godine, promotivna ponuda „Dupli MIN/SMS i GB“ za sve nove korisnike koji potpišu ugovor.

Saznaj više

Dodatne opcije za tarife

Koju haloo tarifu da odaberem?
haloo ponosno ističe svoju ponudu kao optimalno rješenje za korisnike koji traže neograničenu komunikaciju bez brige o troškovima. S haloo tarifama, korisnici uživaju u velikodušnom broju minuta, SMS poruka i dostupnih giga za bezbrižno surfanje. Ponuda je dizajnirana da zadovolji potrebe modernih korisnika, nudeći im slobodu i fleksibilnost u svakodnevnoj komunikaciji.

Odaberi svoju tarifu tako da spojiš željenu količinu MIN/SMS i MB.
  • MIN/SMS unutar mreže koristiš prema svim haloo dopuna i pretplata brojevima
  • MIN/SMS prema ostalim koristiš prema svim ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH
  • MB koristiš za surfanje u haloo mreži

Sve cijene tarifa su izražene u KM sa uračunatim PDV-om. Prikazane cijene pretplate se odnose na kupovinu uređaja uz ugovornu obavezu od 24 mjeseca. haloo također omogućava i kupovinu uređaja na rate uz ugovornu obavezu.

Ukoliko se opredijeliš za SIM Only ponudu uz ugovornu obavezu na 24 mjeseca (korištenje tarife bez kupovine mobilnog uređaja), možeš ostvariti popust na mjesečnu pretplatu ili dobiti bonus duple MB svakog obračunskog perioda tokom 24 mjeseca trajanja ugovora.
Kako mogu promijeniti tarifu?
Tokom trajanja ugovorne obaveze možeš preći na tarifu sa istom ili višom mjesečnom pretplatom, bez naknade. Promjenu tarife možeš izvršiti na najbližem haloo prodajnom mjestu jedanput tokom obračunskog perioda.

O izvršenoj promjeni tarife bit ćeš obaviješten SMS porukom.
Kako mogu provjeriti stanje računa i trenutnu potrošnju?
Stanje računa možeš provjeriti putem USSD menija pozivom koda *100# i odabirom rednog broja 1 iz menija ili direktnim pozivom koda *101#. Pretplata i PDV nisu uračunati u provjeru stanja.

Stanje uključenih MIN/SMS unutar mreže, MIN/SMS prema ostalim mrežama, interneta i aktivnih opcija možeš provjeriti putem USSD menija pozivom koda *100# i odabirom rednog broja 2 iz menija ili direktnim pozivom koda *102#.

MIN/SMS i MB koji se ne potroše u toku mjeseca ne prenose se u naredni obračunski period. Obračunska jedinica za pozive je 60+10 sekundi, a obračunska jedinica za internet je 10 kB.
Šta se događa nakon što iskoristim MIN/SMS i MB uključene u pretplatu?
Nakon što iskoristiš haloo MIN/SMS uključene u pretplatu, dodatni MIN i SMS se naplaćuju prema važećem haloo cjenovniku do kraja obračunskog perioda. Pogledaj važeći Cjenovnik haloo usluga ovdje.

Nakon što iskoristiš MB uključene u pretplatu, možeš koristiti internet po smanjenoj brzini do kraja kalendarskog mjeseca. Korištenje interneta po punoj brzini možeš nastaviti aktivacijom neke od Internet opcija.