Prenesi broj u haloo

Procedura prijenosa broja u haloo je jednostavna i za podnošenje zahtjeva potrebno je svega nekoliko minuta.

Saznaj više
Duplo više MIN/SMS i GB

Od 27.05.2024. godine, promotivna ponuda „Dupli MIN/SMS i GB“ za sve nove korisnike koji potpišu ugovor.

Saznaj više
Kako mogu koristiti Internet opcije?
Internet opcije ti omogućavaju korištenje mobilnog interneta po maksimalnoj brzini sve dok ne iskoristiš količinu dodijeljenih MB ili do isteka vremenskog trajanja opcije, a nakon toga nastavljaš koristiti internet u skladu sa osnovnom haloo tarifom.

Internet opcije možeš aktivirati neograničen broj puta u obračunskom periodu, ali istovremeno možeš imati aktiviranu samo jednu Dnevnu/Petodnevnu/Sedmičnu opciju.

Za korištenje opcija potrebno je postaviti APN (web.haloo.ba) i uključiti prijenos podataka u postavkama uređaja.
Kako aktivirati i provjeriti stanje Internet opcija?
Internet opciju možeš aktivirat putem USSD menija pozivom koda *100# i odabirom rednog broja 3 iz menija ili direktnim pozivom koda *103#, a stanje i trajanje aktivirane opcije provjeravaš putem USSD menija pozivom koda *100# i odabirom rednog broja 2 iz menija ili direktnim pozivom koda *102#. Provjera stanja preostalih MB je informativnog karaktera.

Nakon izvršene aktivacije primiti ćeš obavijest sa potvrdom o trenutku aktivacije, količinom dodijeljenih MB i vremenskim trajanjem opcije. Nakon isteka vremenskog trajanja ili iskorištenih MB, biti ćeš obaviješten putem SMS poruke u najkraćem mogućem roku. SMS je informativnog karaktera.
Koje Internet opcije imaju prioritet potrošnje?
Internet opcije imaju prioritet potrošnje u odnosu na internet uključen u mjesečnu pretplatu. Redoslijed trošenja MB, po prioritetu potrošnje, je sljedeći:
Dnevna Petodnevna Sedmična MB uključeni u pretplatu.