Roaming WB6 izmjena

Izmjena roaming cjenovnika u WB6


29.12.2023.

Novi haloo cjenovnik usluga stupa na snagu 1. januara 2024. godine na osnovu kojih će haloo korisnici moći da koriste veće količine MB u domaćim tarifama/opcijama za vrijeme boravka u zemljama Zapadnog Balkana, bez dodatne roaming naknade.

Od 1. januara 2024. godine haloo, u dolje navedenim domaćim tarifama/opcijama, primjenjuje sljedeću količinu MB koja je dostupna korisnicima u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana bez dodatne roaming naknade.

haloo Tarifa/
Tarifna opcija
Količina
u 2023.
Količina
u 2024.
Pričaj S 4.856 MB 6.242 MB
Surfaj S 4.856 MB 6.242 MB
Pričaj M 6.410 MB 8.240 MB
Surfaj M 6.410 MB 8.240 MB
Pričaj L 7.769 MB 9.988 MB
Pričaj XL 9.712 MB 12.485 MB
Dnevna 388 MB 499 MB
Petodnevna 777 MB 998 MB
Sedmična 1.165 MB 1.498 MB

Novi cjenovnik haloo usluga dostupan je ovdje, kao i na svim haloo prodajnim mjestima.

Natrag na obavijesti